Het ‘arbres sauveurs’ project

Het project «arbres sauveurs » werpt zijn vruchten af. Het project heeft een positieve impact op de planeet en help de bevolking om uit de armoede te klimmen.

Met 3.8 miljard jaar ervaring heeft de natuur al lange tijd oplossingen gevonden voor de problemen waar wij mee worstelen.  Er bestaan bomen die de biodiversiteit en bodemfertiliteit bevorderen terwijl ze op een speciale manier grote hoeveelheden CO2 opslaan in de bodem. Biomimicry Europa coördineert een consortium van partners die op tropische locaties zoals Haïti, India en Columbia deze speciale bomen planten. De noten van deze boom zijn een inkomstenbron voor de bevolking.

Het project is een directe toepassing van de onderzoeksresultaten van het Co2SolStock project dat is opgezet door Greenloop. De positieve werking van deze bomen volgen uit de bevindingen van Pr. Eric Verrecchia van de Université de Lausanne.

Het natuurlijke ecosysteem van een bos als gesloten kringloop dient als inspiratie voor een systeem dat zichzelf voortdurend kan blijven verrijken en vernieuwen. Een dergelijk ecosysteem verbetert continu de biodiversiteit en onderhoud het grondwater niveau. Het ondersteunt de levenskwaliteit van de landbouwers en gaat daarmee ondervoeding tegen.

Klik hier voor meer informatie over het project of contacteer ons.