Biomimicry?

Biomimicry is de wetenschap en kunst van het vertalen, interpreteren en toepassen van de beste ideeën uit de natuur. De natuur heeft 3.8 miljard jaar ervaring met innovatie en heeft via evolutie de meest succesvolle en duurzame ontwerpen geselecteerd. Inzicht in deze ‘best practices’ levert ons innovatieve oplossingen om in balans met de biosfeer van de aarde te leven.

3.8 miljard jaar geleden is het leven op aarde ontstaan en heeft sindsdien een enorme diversiteit aan soorten voorgebracht. Deze planten, dieren, schimmels en bacteriën hebben zich door de eeuwen heen steeds aangepast aan de dynamiek van de aarde. Vandaag zijn er ongeveer 15 miljoen verschillende soorten organismen op aarde. Via ‘trial and error’ heeft elk van deze soorten zich via natuurlijke selectie de meest duurzame lange termijn oplossingen en succesvolle strategieën ontwikkeld.
Biomimicry gaat op zoek naar deze zorgvuldig voorgeselecteerde oplossingen en strategieën om de meest energiezuinige, meest efficiënte en mist vervuilende toepassingen te ontwikkelen.

Biomimicry bestaat op drie verschillende niveaus:
De vorm
De materialen en ‘productie’ processen
De relaties tussen organismen en hun interacties binnen een ecosysteem

Biomimicry uitgelegd door Gauthier Chapelle in een korte video: